miércoles, 16 de octubre de 2019

Practicam sa grafomotricitat

A principis d'octubre vàrem agafar un guix i férem retxes de dalt abaix. Mirau que bé! Ens ho vàrem passar molt bé.

No hay comentarios:

Publicar un comentario